Upis 2022-23

Školske 2022/2023 god. u našu školu upisano je 118 učenika u 4 smera.

30 učenika je upisalo Prirodno matematički smer

60 učenika je upisalo Društveno jezički smer

20 učenika je upisalo Sportstko odeljenje namenjeno učenicima sa posebnim sposobnostima za sport

18 učenika je upisalo Opšti smer na rumunskom jeziku

O školi

Osnovna karakteristika naše škole je ta što je dvojezična, nastava se izvodi na srpskom i rumunskom nastavnom jeziku. Škola se nalazi u pograničnoj zoni, u blizini granice sa Rumunijom.Odlikuju je multikulturalnost, kao i multikonfesionalnost. Kod nas se izučavaju engleski, nemački, francuski strani jezici ,a od 1997.godine učenici imaju mogućnost da nauče i italijanski jezik kao drugi strani jezik. Od 1994. godine zbratimili smo se sa Koledžom ″Konstantin Dijakonovič Loga″ i Srpskom teoretskom gimnazijom ″Dositej Obradović″ iz Temišvara.

Prostor: Nastava se odvija u 26 kabineta, postoji fiskulturna sala, teretana, biblioteka sa 8500 knjiga, amfiteatar sa 200 mesta i školski klub.

Istorijat škole


Na inicijativu Josifa Jovanovića – Šakabente, krajem 18. veka (1790. godine) osnovana je Gramatikalna škola (latinska niža gimnazija). Sa Gimnazijom u Karlovcima bila je u tom trenutku i najviša školska ustanova kod Srba. Omogućavala je besplatno školovanje srpske i rumunske omladine. Gimnazija je u svojoj bogatoj tradiciji bila luka održavanja srpstva u Ugarskoj i rasadnik mladih progresivnih ljudi tog vremena. Za potrebe Gimnazije 1895. godine sazidana je posebna zgrada iz koje je Gimnazija izmeštena 1983. godine. Ugledne i uspešne ličnosti koje su završile gimnaziju u Vršcu:

  • akademici: prof. dr Zlatibor Petrović, prof. dr Aleksndar Fira,
    prof. dr Petar Vlahović, prof. dr Stevan Petrović
  • pesnici: Vasko Popa, Florika Štefan, Petru Krdu
  • književnici Radomir Putnik, Dušan Belča, Olga Ostojić Belca
  • glumica Rada Đuričin
  • slikari: Paja Jovanović, Arnold Karanji, Karel Napravnik, Johan Vilhem, Vilma Lerman, Aleksandar Virag, Ekatarina Risticijev, Svetislav Vuković.