Nacionalna geografska olimpijada

Opštinski nivo takmičenja poznatog pod nazivom Nacionalna geografska olimpijada, održano je u subotu 3. februara. Učesnici istog bili su: Lana Jovanović (I1), Jovan Rudnjanin (I1) i Vuk Stojanović (III3).

Mentor, Desanka Vasić Samoila, prof.

Čestitamo na znanju i zalaganju!