Novembar – mesec borbe protiv bolesti zavisnosti

Predavanje volontera Crvenog krsta, Lane Čonić (III3), Aleksandre Mršić (III1) i Sofije Čupić (III3) uz podršku Helene Đonin (III2), organizovano je za učenike prvog i drugog razreda, u dva navrata 22.11. i 24.11.

Tema:

Novembar – mesec borbe protiv bolesti zavisnosti.

Mesec novembar je prema Međunarodnom i Nacionalnom kalendaru zdravlja posvećen borbi protiv bolesti zavisnosti, sa ciljem podizanja svesti stanovništva o štetnim efektima droga i mobilisanja celokupnog društva za uključivanje u aktivnosti na suzbijanju njihovog korišćenja.

Svake godine u svetu oko 210 miliona ljudi koristi droge, a od ovog broja oko 200.000 ljudi godišnje umire kao posledica upotrebe droga. Konzumiranje psihoaktivnih supstanci je ne samo zdravstvena pretnja već i značajan socio-ekonomski teret širom sveta.

Primarna prevencija odnosno sprečavanje nastanka bolesti zavisnosti je najvažnija!