Upis 2022-23

Školske 2022/2023 god. u našu školu upisano je 118 učenika u 4 smera.

30 učenika je upisalo Prirodno matematički smer

60 učenika je upisalo Društveno jezički smer

20 učenika je upisalo Sportstko odeljenje namenjeno učenicima sa posebnim sposobnostima za sport

18 učenika je upisalo Opšti smer na rumunskom jeziku