O školi

Osnovna karakteristika naše škole je ta što je dvojezična, nastava se izvodi na srpskom i rumunskom nastavnom jeziku. Škola se nalazi u pograničnoj zoni, u blizini granice sa Rumunijom.Odlikuju je multikulturalnost, kao i multikonfesionalnost. Kod nas se izučavaju engleski, nemački, francuski strani jezici ,a od 1997.godine učenici imaju mogućnost da nauče i italijanski jezik kao drugi strani jezik. Od 1994. godine zbratimili smo se sa Koledžom ″Konstantin Dijakonovič Loga″ i Srpskom teoretskom gimnazijom ″Dositej Obradović″ iz Temišvara.

Prostor: Nastava se odvija u 26 kabineta, postoji fiskulturna sala, teretana, biblioteka sa 8500 knjiga, amfiteatar sa 200 mesta i školski klub.